Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

  • Αρχική
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Όμιλος On Sale Α.Ε

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

Οι ρυθμίσεις κόκκινων δανείων αποτελούν ένα σημαντικό μέσο που προσφέρεται σε οφειλέτες για την εξόφληση των οφειλών τους και την ανακούφιση από τη χρηματοοικονομική τους επιβάρυνση. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τη σημασία των ρυθμίσεων κόκκινων δανείων, τον τρόπο λειτουργίας τους και τα οφέλη που προσφέρουν στους δανειολήπτες. Τι είναι τα κόκκινα δάνεια; Τα […]
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Αναπτυξιακός Νόμος: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» – Β’ Κύκλος

Αναπτυξιακός Νόμος: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» Β’ Κύκλος Δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη, του Αναπτυξιακού Νόμου, για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος 150.000.000€. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 01/06/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/09/2023
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Αναπτυξιακός Νόμος: «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» – Β’ Κύκλος

Ανακοινώθηκε η 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Προβλέπεται ενίσχυση έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης... Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12/06/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 13/10/2023
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Ρύθμιση δανείων σε 120 δόσεις

Τις διατάξεις για την αναβίωση των ρυθµίσεων των 72 ή 120 δόσεων οι οποίες χάθηκαν έως την 1/2/2023 καθώς και τη νέα ρύθµιση 36-72 δόσεων για όσους την 1/11/2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσµες ή αρρύθµιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθµίσεων των 72 ή 120 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθµίσεις περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000€, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Η Σπουδαιότητα της Ασφάλισης !

Το γραφείο μας με ασφαλιστική διαδρομή 10 χρόνων (και συνεχίζουμε) έχει δείξει ότι η εδραίωση στον χώρο των ασφαλειών στηρίζεται στην ειλικρίνεια, συνέπεια, εγρήγορση και κυρίως αγάπη και σεβασμό προς το αντικείμενο.
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος (Ν. 4738/2020) – Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Στον Νέο Πτωχευτικό Νόμο, μεταξύ άλλων, προκρίνεται η εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων με ηλεκτρονικά μέσα, εισάγεται νέα απλοποιημένη διαδικασία […]
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Ρυθμίσεις Δανειακών Οφειλών

Οι ρυθμίσεις των δανειακών οφειλών αποτελούν μια εξωδικαστική διαδικασία, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων - Funds), […]
Διαβάστε Περισσότερα »