Ο Όμιλός μας

 

Η On Sale είναι μία από τις σπουδαιότερες και πιο ισχυρές εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Υψηλών Προδιαγραφών της χώρας

Η On Sale στα χρόνια λειτουργίας της κατόρθωσε, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, να αναδειχθεί σε μία από τις σπουδαιότερες και πιο ισχυρές εταιρείες παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών της χώρας, βασιζόμενη σε τρείς βασικές αρχές που είναι: η Συνέπεια, το Κύρος και η Διαφάνεια όλων των δραστηριοτήτων της.

100%

Συνέπεια

100%

Κύρος

100%

Διαφάνεια

Όμιλος On Sale Α.Ε
 

Παροχή Υπηρεσιών που ανταποκρίνονται πλήρως στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και της αγοράς

Ο Όμιλός μας δίνει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες και συμβάλλει στο να ανταποκρίνονται πλήρως στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και της αγοράς.

Οι Υπηρεσίες του Ομίλου  On Sale είναι :

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Project Management

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Events

Sports Team