Διευθέτηση Νομικών Υποθέσεων

Διευθέτηση Νομικών Υποθέσεων

Η παροχή των υπηρεσιών μας στηρίζεται στο υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στους τομείς ενασχόλησής μας, στην άριστη γνώση του αντικειμένου των νομικών συνεργατών μας και στον σύγχρονο τρόπο σκέψης μας ο οποίος στοχεύει την αποτελεσματική επίλυση της υπόθεσης που μας ανατίθεται.

Σκοπός μας η έγκαιρη και επιτυχής εκπροσώπηση των πελατών μας, με την τάχιστη και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, έχοντας πάντα ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους.

Η προσωπική επαφή και ενασχόλησή του αρμόδιου τμήματος του Ομίλου On Sale με τους πελάτες αποτελεί το βασικό συστατικό του τρόπου εργασίας μας. H οργανωτική δομή και φιλοσοφία του Ομίλου αντανακλά την αποφασιστικότητα μας να διατηρήσουμε αυτή την προσωπική σχέση.

Τομείς Ειδίκευσης :

Τραπεζικό Δίκαιο
Νομικός Έλεγχος
Νομική Εκπροσώπηση
Φορολογικό Δίκαιο
Εργατικό Δίκαιο
Εμπορικό Δίκαιο
Δίκαιο Σημάτων
Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Χρηματιστηριακό Δίκαιο
Δίκαιο Συγχωνεύσεων & Εξαγορών
Ασφαλιστικό Δίκαιο
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Previous slide
Next slide

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες