΄Όμιλος On Sale Α.Ε΄Όμιλος On Sale Α.Ε΄Όμιλος On Sale Α.Ε

Διευθέτηση Συμβολαιογραφικών Υποθέσεων

Διευθέτηση Συμβολαιογραφικών Υποθέσεων

Το τεχνικό τμήμα και οι συνεργάτες μας με την πολυετή εμπειρία, τη γνώση και την άρτια εκπαίδευσή τους, αναλαμβάνει να καλύψει όλες τις ανάγκες σας σχετικά με το οικοδόμημα.

Σε κάθε έργο, μελετάμε και επιδιώκουμε την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πελάτη, προωθούμε την εργονομία των χώρων και παράλληλα δίνουμε έμφαση ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλαίσθητο.

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου τεχνικών υπηρεσιών και συμβουλών, η χρήση υλικών εγγυημένης ποιότητας, καθώς επίσης και η τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για τον σχεδιασμό δομικών έργων στην Ελλάδα.

Αστικό Δίκαιο Κληρονομικό Δίκαιο Οικογενειακό Δίκαιο Εμπορικό Δίκαιο
 • Αγοροπωλησίες, Μεταβιβάσεις, Ανταλλαγές, Συνενώσεις Ακινήτων
 • Γονικές Παροχές, Δωρεές εν Ζωή ή Αιτία Θανάτου
 • Σύνταξη Προσυμφώνων και Οριστικών Συμβολαίων σε εκτέλεση αυτών
 • Συστάσεις, Τροποποιήσεις, Καταργήσεις Οριζόντιας & Κάθετης Ιδιοκτησίας
 • Εργολαβικά Προσύμφωνα, Δανειστικά Συμβόλαια, Εγγραφή και Εξάλειψη Υποθηκών
 • Διενέργεια Εκούσιων και Αναγκαστικών Πλειστηριασμών
 • Σύνταξη Δανειστικών Συμβολαίων
 • Πράξεις Αποδοχής κληρονομιάς, Δηλώσεις Φόρου Κληρονομιάς
 • Σύνταξη Δημόσιας Διαθήκης
 • Παροχή νομικών συμβουλών κληρονομικού δικαίου για τη σύνταξη ιδιόγραφης ή μυστικής διαθήκης
 • Απογραφή τραπεζικής θυρίδας
 • Αποσφράγιση οικίας και απογραφής περιουσίας
 • Σύνταξη Συμφώνου Συμβίωσης
 • Σύνταξη Πράξης Συναινετικού Διαζυγίου
 • Πράξη αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου γεννημένου
 • Πράξη συναίνεσης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
 • Σύσταση, Τροποποίηση, Λύση Εταιρειών Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών εταιρειών
 • Επιχειρήσεις φαρμακείων (Σύσταση – τροποποίηση – λύση)
 • Μεταβιβάσεις – εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων & μετοχών
 • Παράσταση σε γενική συνέλευση μονοπρόσωπων εταιρειών
 • Συμβόλαια επαγγελματικής μίσθωσης, εκχώρηση μισθωμάτων – απαιτήσεων
 • Δίκαιο πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Καταχώριση Σήματος
 • Νέες μορφές συμβάσεων (leasing – franchising)

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας