Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Η On Sale δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον
Ανθρώπινο Παράγοντα

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον ανθρώπινο παράγοντα, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα επιλέγονται στελέχη με εξειδικευμένη κατάρτιση και ευρύτατη εμπειρία. Η διαδικασία στελέχωσης αντιμετωπίζεται ως η αφετηρία μιας μακροχρόνιας και επωφελούς συνεργασίας μεταξύ του εργαζομένου και του Ομίλου On Sale.

Η διαρκής εκπαίδευση των υπαλλήλων της σε νέες υπηρεσίες και καινοτόμες πρακτικές, η παροχή ίσων ευκαιριών αλλά και η αξιοκρατική αντιμετώπιση τους θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και κατ’ επέκταση της βελτίωσης της εργασιακής καθημερινότητας όλων.

Οι εργαζόμενοι της On Sale Όλοι με ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμό, συνέπεια και αφοσίωση επιδιώκουν η Εταιρεία να κατακτήσει την κορυφή της Ελληνικής Αγοράς και να ισχυροποιήσει τόσο τις προοπτικές της, όσο και την εμπορική αξία του ονόματός της. Γι’ αυτό και είναι σε θέση συνεχώς με τα έμπειρα και άρτια καταρτισμένα στελέχη της, να παρέχει αξιόλογες και βιώσιμες λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες.

Όμιλος On Sale Α.Ε

“Για τον όμιλο On Sale το πολυτιμότερο κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό.”