Όραμα & Στρατηγικοί Στόχοι

  • Αρχική
  • Όραμα & Στρατηγικοί Στόχοι
 

Όραμα του Ομίλου On Sale είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει αξιοποιώντας την κάθε προσφερθείσα ευκαιρία

Όραμα της On Sale αποτελεί να είναι ο Κορυφαίος Όμιλος παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, Εντός και Εκτός Ελλάδος, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, τη καινοτομία και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, λειτουργώντας πάντοτε με γνώμονα το αίσθημα σεβασμού και ευθύνης στους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και τη κοινωνία.

Στρατηγικοί στόχοι στον τριετή Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της (2023 – 2026) είναι :

Ανάπτυξη στοχευμένων πρωτοβουλιών ώστε να ενισχύουν και να βελτιώνουν την συνολική εμπειρία των πελατών του Ομίλου στα πλαίσια συγκεκριμένων αξόνων όπως: Φιλική εξυπηρέτηση, προστασία του περιβάλλοντος (επιδιώκουμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερο χαρτί), σημαντική βελτίωση της εξωστρέφειας και του κλίματος διατμηματικής εμπιστοσύνης και συνεργασίας, κ.ά.

 

Δημιουργία νέων Στρατηγικών Συνεργασιών με στόχο την αποκλειστική αντιπροσώπευση των υπηρεσιών μας στην Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό.