Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προσφέρουμε την δυνατότητα αναγνώρισης, παρακολούθησης και διαχείρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης που απορρέουν από επενδυτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών πόρων.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε καλύτερες αποτελεσματικές λύσεις, ώστε όλοι οι πελάτες μας να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες