Μήνας: Δεκέμβριος 2022

Όμιλος On Sale Α.Ε

Ρυθμίσεις Δανειακών Οφειλών

Οι ρυθμίσεις των δανειακών οφειλών αποτελούν μια εξωδικαστική διαδικασία, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς (δηλ. τράπεζες και διαχειριστές δανείων - Funds), […]
Διαβάστε Περισσότερα »