Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

  • Αρχική
  • Tag: Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ
Όμιλος On Sale Α.Ε

Αναπτυξιακός Νόμος: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» – Β’ Κύκλος

Αναπτυξιακός Νόμος: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» Β’ Κύκλος Δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη, του Αναπτυξιακού Νόμου, για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος 150.000.000€. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 01/06/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/09/2023
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Αναπτυξιακός Νόμος: «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» – Β’ Κύκλος

Ανακοινώθηκε η 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Προβλέπεται ενίσχυση έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης... Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12/06/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 13/10/2023
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000€, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.
Διαβάστε Περισσότερα »