Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

  • Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Όμιλος On Sale Α.Ε

Ασφαλιστικά Προϊόντα

Ασφαλιστικά Προϊόντα Με ευαισθησία και αξιοπιστία, προσφέρουμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών μας και ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους δυνατότητες. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις ικανότητές μας, για να βοηθάμε τους πελάτες μας να δουν το μέλλον με περισσότερη Βεβαιότητα και Αισιοδοξία. Προστασία Ζωής Υγεία […]
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ

Αναπτυξιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ Προσφέρουμε την δυνατότητα αναγνώρισης, παρακολούθησης και διαχείρισης των ευκαιριών χρηματοδότησης που απορρέουν από επενδυτικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα μέσω Εθνικών ή Ευρωπαϊκών πόρων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε καλύτερες αποτελεσματικές λύσεις, ώστε όλοι οι πελάτες μας να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις […]
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Λογιστικά – Φοροτεχνικά Φορολογικές Υπηρεσίες : Διεκπεραίωση οικονομικών και φορολογικών θεμάτων του ιδιώτη φορολογούμενου και πολύπλοκων φορολογικών υποθέσεων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων με στόχο την εξασφάλιση της οικονομική τους βιωσιμότητας. Λογιστικές Υπηρεσίες : Τήρηση λογιστικών βιβλίων και αναφορές (reports) με σκοπό την ξεκάθαρη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης, σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες και μεγάλες εταιρείες […]
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Διευθέτηση Νομικών Υποθέσεων

Διευθέτηση Νομικών Υποθέσεων Η παροχή των υπηρεσιών μας στηρίζεται στο υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στους τομείς ενασχόλησής μας, στην άριστη γνώση του αντικειμένου των νομικών συνεργατών μας και στον σύγχρονο τρόπο σκέψης μας ο οποίος στοχεύει την αποτελεσματική επίλυση της υπόθεσης που μας ανατίθεται. Σκοπός μας η έγκαιρη και επιτυχής εκπροσώπηση των πελατών μας, με την […]
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Έκδοση Τραπεζικών Προϊόντων

Έκδοση Τραπεζικών Προϊόντων Συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην έκδοση καταναλωτικών, επαγγελματικών και στεγαστικών προϊόντων. Οι Σύμβουλοί μας, με την τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία τους και τις σύγχρονες υποδομές, είναι δίπλα σας σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, σχεδιάζοντας μαζί σας τις κατάλληλες για εσάς λύσεις. Καταγράφουμε και αναλύουμε τα μελλοντικά πλάνα σας και δημιουργούμε μαζί σας το […]
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Ρυθμίσεις Τραπεζικών Οφειλών

Ρυθμίσεις Τραπεζικών Οφειλών Ρυθμίσεις οφειλών πραγματοποιούνται σε ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εταιρείες που δηλώνουν, σήμερα ή μελλοντικά, αποδεδειγμένη αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών τους. H κατηγορία αυτή εξασφαλίζει την ομαλή αποπληρωμή οφειλών προς Τράπεζες, με τους καλύτερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις, προς το συμφέρον πάντα του πελάτη. Ενδεικτικές ρυθμίσεις : Διαγραφή ή μείωση οφειλής Μείωση […]
Διαβάστε Περισσότερα »