Ευάλωτος Οφειλέτης

Όμιλος On Sale Α.Ε

Ο Νέος Πτωχευτικός Νόμος (Ν. 4738/2020) – Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Στον Νέο Πτωχευτικό Νόμο, μεταξύ άλλων, προκρίνεται η εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων με ηλεκτρονικά μέσα, εισάγεται νέα απλοποιημένη διαδικασία […]
Διαβάστε Περισσότερα »