Μήνας: Μάρτιος 2023

Όμιλος On Sale Α.Ε

Ρύθμιση δανείων σε 120 δόσεις

Τις διατάξεις για την αναβίωση των ρυθµίσεων των 72 ή 120 δόσεων οι οποίες χάθηκαν έως την 1/2/2023 καθώς και τη νέα ρύθµιση 36-72 δόσεων για όσους την 1/11/2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσµες ή αρρύθµιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθµίσεων των 72 ή 120 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθµίσεις περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Κριτήρια επιλογής και αγοράς ακινήτων

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση ως προς τη ζήτηση, την αγορά και τη πώλησή των ακινήτων. Όμως, ποια είναι τα καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή αγοράς ενός ακινήτου; Πως κατατάσσονται ιεραρχικά αυτά τα κριτήρια;
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000€, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.
Διαβάστε Περισσότερα »