Κριτήρια επιλογής και αγοράς ακινήτων

Όμιλος On Sale Α.Ε

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση ως προς τη ζήτηση, την αγορά και τη πώλησή των ακινήτων. Όμως, ποια είναι τα καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή αγοράς ενός ακινήτου; Πως κατατάσσονται ιεραρχικά αυτά τα κριτήρια;

Πρώτο και κυρίαρχο κριτήριο αποτελεί η τοποθεσία του ακινήτου (δηλ. το κατά πόσο κοντά βρίσκεται σε στάση μετρό). Δεύτερον, εάν το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία, βασικό κριτήριο είναι ο όροφος του καθότι, κατόπιν ερευνών καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η προτίμηση των αγοραστών επικεντρώνεται σε ακίνητα άνω του δευτέρου ορόφου όπου, σύμφωνα με την έρευνα, η ασφάλεια από διαρρήκτες, κ.α. αυξάνεται δραματικά σε σύγκριση με διαμέρισμα στο ισόγειο ή στο πρώτο όροφο. Τρίτον, κριτήριο επίσης αποτελεί το έτος κατασκευής του ακινήτου, τέταρτον το μέγεθός του και τέλος εάν υπάρχει χώρος στάθμευσης ή όχι.

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι περιοχές αυξημένης ζήτησης αποτελούν τα νότια, τα βόρεια και τα κεντρικά προάστια με εστίαση στις περιοχές από το Ελληνικό μέχρι και τη Βάρκιζα, το εμπορικό τρίγωνο γύρω από την Ακρόπολη όπως επίσης και η Κηφισιά (η καθεμία από τις προαναφερθείσες περιοχές για ποικίλους και διαφορετικούς λόγους).

Ολοκληρώνοντας, και παρότι η Ελλάδα είναι μία χώρα που τα προηγούμενα έτη έζησε σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες μπορούμε να πούμε ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών για αγορά ακινήτων μεγάλης αντικειμενικής αλλά και εμπορικής αξίας δεν πτοήθηκε, αφού πολλοί από αυτούς αγόρασαν τέτοια ακίνητα μαζικά με απώτερο στόχο τις μακροχρόνιες και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τους. Αυτές οι εταιρείες είναι σε όλους μας γνωστές ως «Εταιρείες Διαχείρισης Ακινήτων».