Αναπτυξιακός Νόμος

Όμιλος On Sale Α.Ε

Αναπτυξιακός Νόμος: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» – Β’ Κύκλος

Αναπτυξιακός Νόμος: «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» Β’ Κύκλος Δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη, του Αναπτυξιακού Νόμου, για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος 150.000.000€. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 01/06/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/09/2023
Διαβάστε Περισσότερα »
Όμιλος On Sale Α.Ε

Αναπτυξιακός Νόμος: «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» – Β’ Κύκλος

Ανακοινώθηκε η 2η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Προβλέπεται ενίσχυση έως και 75%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης... Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12/06/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 13/10/2023
Διαβάστε Περισσότερα »