Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον ανθρώπινο παράγοντα, επιλέγονται στελέχη με εξειδικευμένη κατάρτιση και ευρύτατη εμπειρία. Η διαδικασία στελέχωσης αντιμετωπίζεται ως η αφετηρία μιας μακροχρόνιας και επωφελούς συνεργασίας μεταξύ του εργαζομένου και της On Sale.

Η διαρκής εκπαίδευσή τους σε νέα προϊόντα και πρακτικές, θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Παρέχουμε στους ανθρώπους μας ευκαιρίες και εργαλεία που βελτιώνουν την εργασιακή τους καθημερινότητα.

Τα στελέχη της εταιρείας μας αντιμετωπίζονται με αξιοκρατία και σεβασμό δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να ικανοποιήσουν τις οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικές τους φιλοδοξίες.

Οι εργαζόμενοι της On Sale με ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμό, συνέπεια και αφοσίωση, δίνουν την αποφασιστική ώθηση, ώστε η εταιρεία να κατακτήσει την κορυφή της ελληνικής αγοράς και να ισχυροποιήσει τόσο τις προοπτικές της, όσο και την εμπορική αξία του ονόματός της.

"Για την On Sale το πολυτιμότερο κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό της"