Η παροχή των υπηρεσιών μας στηρίζεται στο υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης στους τομείς ενασχόλησής μας, στην άριστη γνώση του αντικειμένου των συνεργατών μας και στον σύγχρονο τρόπο σκέψης μας ο οποίος στοχεύει την αποτελεσματική επίλυση της υπόθεσης που μας ανατίθεται.

Σκοπός μας η έγκαιρη και με απόλυτη επιτυχία εκπροσώπηση των πελατών μας, με την τάχιστη και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και έχοντας πάντα ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον τους.

Η προσωπική επαφή και ενασχόλησή μας με τους πελάτες αποτελεί το βασικό συστατικό του τρόπου εργασίας μας και η οργανωτική δομή της Εταιρείας μας αντανακλά την αποφασιστικότητα μας να διατηρήσουμε αυτή την προσωπική σχέση.

Τομείς Ειδίκευσης

 • Τραπεζικό Δίκαιο
 • Νομικός Έλεγχος
 • Νομική Εκπροσώπηση
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Σημάτων
 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Χρηματιστηριακό Δίκαιο
 • Δίκαιο συγχωνεύσεων & εξαγορών
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού