Η εταιρεία On Sale παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων : 

  • Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση υπολογιστών, δικτύων, τηλεφωνικών κέντρων και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

  • Αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις και service

  • Καθαρισμοί ιών και ανάκτηση αρχείων απο κατεστραμμένους δίσκους 
  • Κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών γραφείου

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τηλεφωνική βοήθεια - υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς