Η On Sale αποτελεί μια καινοτόμο Εταιρεία Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Τρίτων. Σκοπός μας είναι η κάλυψη αναγκών πολλών ιδιοκτητών, οι οποίοι λόγω απόστασης, προσωπικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων, αδυνατούν να διαχειριστούν μόνοι τους την ακίνητη περιουσίας τους.

Με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της διαχείρισης των ακινήτων, η On Sale διαθέτει άρτια καταρτισμένα στελέχη, Οικονομολόγους, Δικηγόρους, Φοροτεχνικούς και τεχνικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτούμενες διαδικασίες, δίνοντας τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις.

Μεριμνώντας πάντα για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των ακινήτων, σας απαλλάσσουμε από το βάρος της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας σας και φροντίζουμε για την πώληση ή διαχείριση του ακινήτου σας με την κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων, την  είσπραξη μισθωμάτων, την φορολογική παρακολούθηση,  την νομική  και ασφαλιστική κάλυψη καθώς και την συντήρηση και ανακαίνιση του ακινήτου σας.