Ο Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν.3869/2010) επιτρέπει την ένταξη ανέργων και ελεύθερων επαγγελματιών (παροχής υπηρεσιών). Οι έμποροι έχουν επίσης τη δυνατότητα ένταξης στο Νόμο με την προϋπόθεση να έχουν σταματήσει την εμπορική τους δραστηριότητα και μέχρι τότε να εξυπηρετούσαν κανονικά το δανεισμό τους.

Στο πλαίσιο του νόμου εντάσσονται οφειλές προς Τράπεζες και Δημόσιο και η υπαγωγή σε αυτόν επιφέρει μερική ή ολική διαγραφή τους, με σκοπό την οριστική διευθέτηση μέσω μίας βιώσιμης λύσης αποδεκτής από όλες τις πλευρές.

Η διαδικασία υπαγωγής στο Νόμο είναι :

  • Αίτηση στο Ειρηνοδικείο, όπου συζητείται η αναστολή εκτέλεσης, το ύψος των καταβολών και η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης.

  • Εκδίκαση της υπόθεσης, όπου συζητείται το ύψος της διαγραφής των οφειλών.