Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν καταναλωτικά ή επαγγελματικά προϊόντα από Τράπεζες, με επιτόκιο μεγαλύτερο από το εξωτραπεζικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος ή έχουν υποστεί μονομερώς αναπροσαρμογή επιτοκίου αναφοράς ή αύξηση περιθωρίου χωρίς την υπογραφή σχετικής πρόσθετης πράξης από πλευράς του πελάτη.

Η δικαστική διεκδίκηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων αποφέρει επιστροφή χρημάτων στον πελάτη από τόκους, έξοδα φακέλου και άλλες μη νόμιμες χρεώσεις που έχει καταβάλλει από τη γέννηση του προϊόντος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων είναι τα καταναλωτικά ή επιχειρηματικά προϊόντα να έχουν διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη των 5 ετών, επιτόκιο μεγαλύτερο από το εξωτραπεζικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος για το ίδιο χρονικό διάστημα καθώς και συναλλαγές μεγαλύτερες των 5.000€. Επίσης ο δανεισμός θα πρέπει είτε να εξυπηρετείται κανονικά είτε να βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης έως την εκδίκαση της υπόθεσης.