Όραμα


Η δημιουργία ενός κορυφαίου Ομίλου παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων στην Ελλάδα με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση, λειτουργώντας με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι στους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία.


Στρατηγική

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της On Sale σε συνδυασμό με την άρτια υποδομή της, επιτρέπουν στη διοίκησή της να θέτει υψηλούς στόχους.

Στον τριετή αναπτυξιακό σχεδιασμό της εταιρείας (2021 - 2023), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα εξής σημεία:

  • Η ανάδειξη σε εταιρεία πρώτης προτίμησης στην Ελλάδα με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
  • Στη δημιουργία νέων στρατηγικών συνεργασιών με στόχο την αποκλειστική αντιπροσώπευση των υπηρεσιών και προϊόντων μας στην Ελλάδα
  • Στην ανάπτυξη του δικτύου σε όλη την Ελλάδα